Generation 64: I Sverige år 1993

När det gäller Sverige år 1993 lutar jag mig inte lika mycket på rena siffror och citat från tidningsartiklar.

Lars Molander fick jag tillfälle att intervjua lite kort genom att bara ställa korta frågor direkt ämnade att svara på några av de oklarheter jag ville reda ut. Jag är väldigt tacksam att jag fick tag på honom eftersom han var inblandad i Commodore två gånger, både i början och slutet.

alvesta1Artikeln från Datormagazin är ett särskilt intressant tidsdokument. Det åtföljdes av en krönika av chefredaktör Christer Rindeblad och jag minns till och med att jag funderade över hur snabbt allting gick – Commodore 64 lade ner och sen var det inte mer med den saken. Inga långa artikelserier, inga långa nostalgireportage – utan bara en suck och sen fortsatte allt med Amiga.

Verkligheten var en annan. Mängder av C64-människor fortsatte. Kring år 2000 var det tufft men scenen dog aldrig; i dag har den vaknat igen och kör med så full kraft man kan önska sig. Det är egentligen fantastiskt att en vital C64-scen fortfarande lever och kör på.

När det gäller citaten ville jag verkligen få in en dokumenterad C64-koppling hos alla – men hittade aldrig någon intervju med Fredrik Liliegren där han nämner C64 på ett sätt som passade att citera. Inte förrän jag sprang på en scrolltext i vilken han berättar sin egen historia träffade jag rätt – och hade äntligen mitt citat.

Det första svenska demopartyt jag nämner i kapitlet Demoscenen (det går att argumentera för om det bör räknas som det ”första”) är faktiskt det första partyt som hölls av helt nystartade The Silents.

En inscannad version av inbjudningen finns kvar att beskåda här bredvid.