Generation 64: I Sverige år 1983

Idén om att beskriva Hemdatorsverige mellan 1983 och 1993 kom ganska tidigt. Jag plöjde under våren igenom de stora kvällstidningarna från framförallt skolstarten och framåt och hittade mängder av material som jag visste att jag måste koka ner till något koncist.

Den totala diskrepansen mellan datorkritiker och hemdatorvurmare syns kanske tydligast i bilden nedan; artikeln berättar om den amerikanska filmen WarGames i vilken en tonåring bryter sig in i försvarsdatorer och omedvetet håller på att sätta igång ett världskrig – medan annonsen till höger gör reklam för VIC 64.

aftonbladet_5_nov_1983

Det är lätt att göra sig lustig över hur folk från reagerat på ett lustigt vis inför saker som senare skulle visa sig bli helt normala – men även om det är underhållande är det viktigt att komma ihåg att var och en av oss även i dag tänker utifrån den situation vi befinner oss i just nu, och inte i den vi befinner oss i om 30 år.

Vi kommer också att bli utskrattade i framtiden av våra ännu ofödda barn.

För att uppslaget i boken inte bara skulle bli gamla, svartvita urklipp kryddade vi det med tv-bilder från norska programmet ”När datamaskinerna tar över”, vilket sändes på svensk tv redan våren 1979 men vars budskap går igen i 1983 års debatt. Fler analyser av hur hemdatorer diskuterades i svensk television finns att läsa i uppsatsen ”När datamaskinerna tar över” av Patrik Persson, 2013, Lunds universitet.

För att inte störa flytet i texten har jag valt att inte inkludera fotnoter men för den som ändå är intresserad av siffrornas och citatens härkomst redogör jag för dem här:

MH_1984_datorskatt_motion

 

En riksdagsmotion från 1983 ville på grund av detta ”beskatta eller avgiftsbelägga användningen av datorer”.

Riksdagsmotionen i fråga heter ”1983/84:596” och lämnades in av Kurt Ove Johansson (s) och Stig Gustafsson (s).

Tidningen Min Hemdator reagerade i nr 2-1984 och skrev en uppmaning till sina läsare att protestera genom att skicka in en talong.

Enligt senare artiklar fick tidningen in över 300 namn, vilket räknades som en betydande massa mot förslaget. ”Efter en kort utredning fann skatteutskottet att en särskild skatt på hemdatorer skulle bli både krånglig och administrativt betungande för att inte säga ogenomförbar. Motionen avstyrktes.” (Persondatorn nr 5-1984)

 

TCO-kongressen hade 1982 beslutat att ”uppdra åt TCO att med kraft motverka hemarbete med datorer”.

Redogörs för i tidningen Allt om Hemdatorer nr 9-1984 på sidan 10, ”Jag sköter mitt arbete från en fängelsecell!”

 

LO sade sig vilja ha facklig vetorätt; företag skulle inte få ”införa eller förändra ett datasystem utan arbetstagarnas godkännande”.

Detta är ett krav som framförs i den fackliga skriften ”Datorer i löntagarnas tjänst!”, LO, Stockholm, 1979. I samma skrift återfinns även en väldigt väl illustrerad bild av situationen och hur facket uppfattade den.

LO_skrift_1979

 

På mediernas egna redaktioner låg kollektivavtalen ofta i vägen för den tidiga datoriseringen då existensen för hela yrkesgrupper hotades. Datoriseringen fick absolut inte ge arbetslöshet, hette det.

En utmärkt illustration av tidningsredaktionernas egen datorisering under tidigt 80-tal ges i tidningen Persondatorn nr 6-1984 på sidorna 14-15.

 

I övrigt är uppslaget en beskrivning av det intryck jag fått när jag läste igenom artiklar och reportaget hösten 1983 till vintern 1984.