Generation 64: Philip Diab

300_600_001(datormagazin 7-87Jag har haft nöjet att under ett par års tid arbeta tillsammans med Philip Diab på innovationsmiljön Ideon i Lund.

Till en början kände jag inte alls till hans Commodore-bakgrund men efter lite diskussioner gick det upp för mig vilken bakgrund han har och vilken betydelse han haft för svenska spelutvecklare som Greve Graphics och den svenska speldistributionen i stort. I dag är Philip Diab en mycket duktig entreprenör.

Det höga tempot på American Action och Philips egen energi gjorde att han under en period figurerade i vart och vartannat nummer av tidningen Datormagazin.

The_III_Musk_BrotherzFörutom Greve Graphics var han även en av drivkrafterna bakom spelserien Computer Novels – som förvisso bara utkom med en enda titel, ”The Three Musketeers”.

Eftersom han var så pass inblandad i det mesta som hände i den svenska spelvärlden på den tiden tog han även plats i den etiska nämnd som på 80-talet tillsattes att diskutera datorspelsvåld och som initierades av Barnmiljörådets ordförande tillika riksdagsledamot Margareta Persson.

Debatten som spelvåld var hård och för oss i dag stundtals obegriplig. Margareta Persson själv var ointresserad av åldersgränser:

”Oavsett om man kan bevisa något samband mellan våldshandlingar och lek med datorspel anser riksdagen att samhället inte kan tolerera våldsförhärligande dataspel.”

Nu blev resultatet ingentings alls, inte ens åldersgränser – dator- och tv-spel har fortfarande bara en rekommenderad åldersgräns i det PEGI-system som visar vilket åldersspann en produkt är lämplig från – inte från svårighetsgraden utan från ur ren lämplighetssynpunkt.

600_006

När det gäller Heikki Karbing och HK Electronics är det ju klart att verksamheten gick i konkurs 1991 – men under 1988 utsågs alltså bolaget till Europas bästa speldistributör. Jag har i boken skrivit att HK Electronics blev världens bästa speldistributör, en uppgift jag helt enkelt hämtat från Dataspelsgalans egen hemsida.

Jag vet inte exakt hur det ligger till – och det kanske kan kvitta i dag.

heikki_karbing_europa