Generation 64: Nyttig ordlista

Ordlistan i Generation 64 är tänkt att läsas innan själva boken för att få en uppfattning om innehållet. Flera av termerna behöver kanske egentligen inte förklaras men det är bättre att vara övertydlig än att låta den oinsatte läsaren famla i mörker.

För att inte göra bort mig alltför mycket med definitionerna av orden valde jag att rådfråga mina läsare på Spelpappan först; det inkom ganska många bud om hur de olika begreppen bör förklaras men resultatet är i vilket fall framtaget med viss eftertanke. Fortsätt gärna diskussionen i kommentarerna om du inte tycker att ordlistan är helt korrekt.

På vänstersidan av den nyttiga ordlistan lade vi in en Tillägnad-sida vi tyckte var tjusig; den är lånad från introskärmen till spelet Mikie från Imagine.