Generation 64: Sagan om Handic

Berättelsen om Handic – den tidiga generalagenten för Commodores datorer – kan fylla en egen bok.

I Generation 64 är det dock inte Handics historia som ska berättas men jag ville gärna ha med några av de tidiga anekdoterna från de ungdomar som sögs med i Handics framgångssaga.

Handic sade sig ha innestående ordrar på 12 000 C64 men kunde inte leverera. Det rådde brist på komponenter och andra marknader ansågs viktigare än Sverige och hade förtur. Först i mars 1984 hade drygt hälften av dessa datorer levererats; resten hade annullerats av irriterade återförsäljare.

Detta framgår av en intervju med Handic Electronics VD, Peter Wahlberg som citerades i artikeln ”Dominans på gott och ont” i Commodore Computing International nr 9-84 som var en bilaga i tidningen Allt om Hemdatorer och släpptes via sampublikation från London i flera olika länder.

”Vid jultid förra året hade vi inneliggande order på 12 000 VIC-64:or, men kunde inte leverera en enda – ett av de viktigaste chipen tog slut i hela världen, och där stod vi.”

och

”När vi sedan fick fram maskinerna, i mars, kunde vi bara sälja 7 000 av de 12 000 datorerna, resten av orderna annulerades av uppretade återförsäljare.”

Handics marknadsandel i Sverige till över 80 procent. Samtidigt hade C64 på egen hand hela 40 procent av världsmarknaden.

Den svenska siffran är hämtad från samma artikel som ovan – och den internationella siffran är hämtad från bland annat svenska Wikipedia.

En annan bra artikel om Handic och Commodores priskrig som grundlade framgångarna återfinns i tidningen Min Hemdator nr 2-83:

Commodore_priskrig_MinHemdator_2-83

Berättelsen om bröderna Sandboge hittade jag ursprungligen i tidningen Min Hemdator nr 1-83.

Jag tog under vintern 2013 kontakt med Pierre Sandboge och fick hans berättelse; bilden är hämtad ur artikeln men tyvärr framgår inte vem som har tagit den. Jag frågade givetvis Pierre om vad som hände med källkoden till ”Hårsfjärden” men han visste inte själv – och har i dag ingenting kvar. Om du som läser detta vet var det går att få tag på källkoden till detta outgivna spel är det bara att höra av dig.

Avtal_Handic_ZyntaxNär det gäller de medverkande från Westerås VIC-klubb så hörde faktiskt Mats Lundell av sig till mig via min blogg Spelpappan.se via ett inlägg i vilket jag försöker kartlägga alla Sveriges textäventyr.

Utifrån denna kontakt kunde jag nysta fram berättelsen om hela det gäng som från Westerås VIC-klubb började arbeta på Handic kring 1983 – och även berättelsen om hur de tre textäventyren från Zyntax Software blev till, ”The Ship”, ”The Mutant Spiders” och ”The Fourth Sarcophagus”.

Gamla licensavtal tycker jag är särskilt roliga att läsa; det mellan Handic och Zyntax Software finns i sin helhet här bredvid.

Vi försökte febrilt skaka fram originalbilden på det Cessna-plan som Handic ägde och som klubbens grundare, Måns Kämpe, grundade – men det enda vi fann var den lågupplösta version vi tvingades använda i boken. Av utrymmesskäl var det ändå rätt ok.

På våren fick jag kontakt med Lars Molander efter att ha skrivit en artikel i tidningen TechWorld om radioprogrammet ”Datorernas värld” som sände ut datasignaler i etern. Kontakten etablerades av Hans Engström som tillsammans med Per Eriksson initierade radioprogrammet – och det är också Hans Engström som är fotograf till de två bilderna på Molander och butiksfönstret.