Generation 64: Hackarna

wargames_posterFör den som inte var med år 1983 kan det vara svårt att förstå hur stor påverkan den amerikanska filmen WarGames hade på vår samtid.

Hemdatorer var som sagt nya och det verkade som att du måste antingen frukta dem eller välkomna dem; WarGames var en film som hjälpte de flesta att frukta dem. Såvida du inte var tonåring med teknikintresse, såklart – då var istället WarGames det coolaste du sett i ditt blott trettonåriga liv.

Bilden i boken är alltså hämtad direkt från filmpostern som sålde in filmen, även om det såklart fanns flera olika.

För många – även de datorintresserade – blev ordet ”hacker” vid denna tid synonymt med någon som bryter sig in i känsliga system, även om förbrytarna i filmen gör det helt omedvetet; de tror ju att de spelar ett spel.

Den upplevda faran med datorer – och här lägger jag egentligen ingen värdering i om den är verklig eller inte – ökade efter filmen WarGames då ett världskrig med kärnvapen ibland sågs mer som en nödvändig konsekvens än en möjlig framtid. Datorintrånget var en pusselbit som passade; den svarade på frågan ”Varför skulle någon vilja starta kärnvapenkrig?”

Svaret blev då: ”De kanske inte förstår bättre?”

 

WarGames_AoH_1983
Från tidningen Allt om Hemdatorer

WarGames_Joystick_1983
Från tidningen Joystick

WarGames_MH_1983
Från tidningen Min Hemdator