Generation 64: Grafikerna

En stor del av de grafiker som fick respekt och beröm på C64-scenen fortsatte inom samma gebit och är i dag framgångsrika inom olika områden med grafik och design som grund.

Bilden som används till uppslaget om grafikerna i boken heter ”Female Warrior” och är skapad av Joachim ”The Sarge” Ljunggren. Originalet tecknade han på papper och egentligen var det denna bild vi ville blåsa upp – och istället förminska C64-bilden, men tyvärr höll inte den inscannade bild vi hade att tillgå för så tryck på så stor yta.

Vi bad Joachim Ljunggren att leta fram originalillustrationen; något han tyvärr inte lyckades med inom ramen för bokens deadline. Jag vet fortfarande inte om originalet finns kvar eller är bortglömt och försvunnet.

c64female_warrior