Generation 64: Oskar Stål

Oskar Stål kom in sent i boken, mest för att jag faktiskt inte kände till hans C64-bakgrund.

oskar-stal-spotifyEfter att ha lyssnat ingående på Oskars berättelse i några timmar insåg jag att han ensam kunde porträttera stora delar av den svenska C64-scenen i det kapitel jag kallar Demoscenen. Oskar passade helt enkelt in i den bild jag ville förmedla av en person som en gång vigt sitt liv åt C64-scenen för att sedan träda tillbaka och fortsätta med annat.

Vän av allegorier och liknelser kan eventuellt ställa sig lite frågande till Oskars användning av begreppet ”Pandoras ask”; i hans fall handlar det kanske inte så mycket om att han släppte ut allsköns ondska och sjukdomar utan snarare om att programmeringen blev till en lockelse han helt enkelt inte kunde motstå. Han öppnade asken och kunde inte stänga den igen; världen han levde i blev aldrig som förut. Där har ni Pandoras ask för Oskar Stål.

Första gruppen, Micro Service, är intressant. Mig veterligen blev det bara ett demo för denna grupp – men värt att nämnas är dock att medgrundaren Mr.Chain senare var med att grunda mer namnkunniga Flash Inc.

Då han var tjugo år gammal och funderade på om han skulle hoppa på Amiga-scenen men han insåg snabbt hur långt efter han låg. Det skulle ta honom ytterligare tre års harvande för att komma upp på den nivå han var van vid att operera på och det kändes lite som att göra samma sak en gång till. Då gick jag även på datalinjen på KTH och kände inget behov av att programmera ännu mer än vad jag gjorde där. Sedan dess har jag inte kommit tillbaka till scenen, det var det sista jag gjorde.

Oskar Stål var med om att släppa sitt sista demo julen 1994 i Danmark och kom tvåa. Efter det kände han sig färdig, det var inte roligt längre. Enligt honom själv kändes det verkligen att det var sista gången; han var färdig där och då.

Genombrottsdemot var, som omnämns i boken, ”Brutal II”, från Horizons påskparty 1990. Översta bilden på andra uppslaget om Oskar Stål kommer från denna demo. Bilden under kommer från demot ”Rubicon”.


1990, (Light) Brutal II


1990, (Light) Rubicon